grzechotka

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Klasyfikacja: 1 Idiofony / 11 Idiofony uderzane / 112 Idiofony uderzane pośrednio / 112.1 Idiofony potrząsane (brzękadła i gruchawki)
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: ca 1935
Miejscowość: Rudnik Szlachecki
Region: Lubelskie
Kraj: Polska
Własność: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Numer inwentarzowy: MNP E 2742
Opis obiektu: osadzona na trzonku komora, złączona z drobnych drewnianych elementów, wypełniona kamieniami
Wymiary: 190 mm
Materiały: drewno, kamienie
Praktyka wykonawcza: narzędzie dźwiękowe wykorzystywane dawniej do czynienia rytualnej wrzawy podczas ludowych obrzędów kolędowania, później też zabawka
Autor karty: Aneta Skibińska / Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót