dzwonek pasterski (owczy)

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Klasyfikacja: 1 Idiofony / 11 Idiofony uderzane / 111 Idiofony uderzane bezpośrednio / 111.2 Idiofony perkusyjne / 111.24 Naczynia perkusyjne / 111.242 Dzwony / 111.242.1 (Pojedyncze) dzwony / 111.242.12 Dzwony wiszące / 111.242.122 Dzwony z sercem
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: XX w.
Kraj: Polska
Własność: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Numer inwentarzowy: MLIM/MS/1602
Wymiary: 80 x 145 mm
Materiały: drewno, sznurek
Praktyka wykonawcza: dzwonek zawieszany na szyi owiec w celach sygnalizacyjnych (dawniej też apotropeicznych)
Autor karty: Zbigniew J. Przerembski


dzwonki pasterskie i uprzężowe; nagr. MLIM


<< Powrót