kołatka

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Klasyfikacja: 1 Idiofony / 11 Idiofony uderzane
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: XX w.
Kraj: Polska
Własność: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Numer inwentarzowy: PME 34114
Opis obiektu: ruchomy młotek, przymocowany na osi w przedłużeniu rączki, uderza o prostopadłą względem rączki płaską, deseczkę (poruszany trzymającą instrument ręką)
Wymiary: deseczka 250 x 90 mm, młotek 140 mm, uchwyt 130 mm
Materiały: drewno, metal
Praktyka wykonawcza: dawniej rytualna wrzawa podczas ludowych obrzędów kolędowania; zastępowanie dzwonów kościelnych w Wielkim Tygodniu; płoszenie zwierzyny w czasie polowań; sygnalizowanie czujności przez nocnych stróżów (w miastach); współcześnie też zabawka
Autor karty: Teresa Lewińska / Zbigniew J. Przerembski


Marek Ostrowski (Brańsk), kołatka; nagr. Jacek Jackowski, Ciechanowiec 2012; ISPAN


Stanisław Klejnas, kołatka; nagr. Piotr Dahlig, Raducz 1984; ISPAN


<< Powrót