flet naczyniowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa


rec. Andrzej Bieńkowski. Kazimierz 1985; Muzyka Odnaleziona