diabelskie skrzypce

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Nazwa gwarowa: wakat
Klasyfikacja: 3 Chordofony / 32 Chordofony złożone / 32-21-4 Chordofony złożone pobudzane przez drapanie i uderzanie struny
Wykonawca: Nieznany
Rok wykonania: przed 2006
Miejscowość: Żywiec
Region: Małopolska
Kraj: Polska
Własność: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Numer inwentarzowy: PME 55882
Materiały: drewno, metal, tkanina


<< Powrót