piszczałka podwójna bez otworów palcowych

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Nazwa gwarowa: piscołka, piscàłka
Klasyfikacja: 4 Aerofony / 42 Instrumenty dęte właściwe / 421 Instrumenty krawędziowe lub flety / 421.2 Flety z kanalikiem (podłużne lub blokowe) / 421.22 Flety z wewnętrznym kanalikiem / 421.222 Zestawy fletów z wewnętrznym kanalikiem / 421.222.1 Zestawy fletów otwartych z wewnętrznym kanalikiem / 421.222.11 Bez otworów palcowych
Wykonawca: Szczotka Franciszek
Rok wykonania: II poł. XX w.
Miejscowość: Kiczyce
Region: Obszary karpackie (Beskid Żywiecki)
Kraj: Polska
Własność: Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek, Dział Etnografii
Numer inwentarzowy: MŻ-E/1951
Opis obiektu: korpus w kształcie prostopadłościanu, z dwoma równoległymi kanałami, obydwoma bez otworów palcowych; instrument wzorowany na podhalańskich piszczałkach dwoistych, zwanych też dubeltowymi, jednak znacznie od nich krótszy
Elementy dekoracyjne: zabarwienie na kolor jasnobrązowy
Wymiary: 115 x 30 x 18 mm
Materiały: drewno
Skala dźwiękowa, strój: z każdego z kanałów piszczałki można wydobyć tony składowe szeregu harmonicznego (alikwoty) przez zwiększanie lub zmniejszanie siły zadęcia oraz zamykanie lub otwieranie palcem wylotu piszczałki; strój zmienny, zależny od długości piszczałki
Praktyka wykonawcza: gra solowa
Autor karty: Lucjan Grajny / Zbigniew Jerzy Przerembski


<< Powrót