smyczek do skrzypiec

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

Wykonawca: Nieznany
Własność: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Numer inwentarzowy: MRE 1646
Opis obiektu: smyczek wykonany na wzór profesjonalnego; brak żabki
Elementy dekoracyjne: drzewce barwione na brązowo
Wymiary: 715 mm
Materiały: drewno, końskie włosie
Autor karty: Zbigniew J. Przerembski


<< Powrót